UŽKLAUSA DĖL GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ IR ĮRENGINIŲ
(GPĮ aprašas)